Contact

afscheiding van SiO[2]

afscheiding van SiO[2] door CVD in verbinding met siliciumhoudende gassen

Distikstofoxide 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Distikstofoxide 2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Distikstofoxide 2.5

Nevenbestanddelen:

Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 2 vol.-ppm
Vocht 50 vol.-ppm
Stikstof + zuurstof 4500 vol.-ppm
Kooldioxide 300 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l 50 l
Inhoud (kg) 7,5 37,5 7,5 37,5
Dampdruk (bar) 45 45 45 45

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad , schadelijk voor de gezondheid
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: blauw (RAL 5010)
 

Distikstofoxide 1.8, onder druk vloeibaar gemaakt

Distikstofoxide 1.8

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 98 vol.-%
Aanduiding Distikstofoxide 1.8

Nevenbestanddelen:

Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 2 vol.-ppm
Vocht 67 vol.-ppm
Kooldioxide 300 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 2 l 3 l 10 l 50 l 10 l 50 l
Inhoud (kg) 1,5 2,2 7,5 37,5 7,5 37,5
Dampdruk (bar) 45 45 45 45 45 45

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad , schadelijk voor de gezondheid
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: blauw (RAL 5010)