Contact

<div>als reductie-, sulfiderings- en oplosmiddel</div>

als reductie-, sulfiderings- en oplosmiddel in de chemische industrie.

Zwavelwaterstof 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Zwavelwaterstof 2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Zwavelwaterstof 2.5
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 10 l
Inhoud Inhoud (kg) 6,7 6,7
Dampdruk Dampdruk (bar) 15,7 15,7

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad , zeer giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 4 | (W 1 links)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)