Contact

toepassingsspecifieke processen

allerlei toepassingsspecifieke processen in alle takken van industrie

Testgasmengsel 80 vol.ppm propaan in synthetische lucht , gasvormig, samengeperst

Testgasmengsel 80 vol.ppm propaan in synthetische lucht

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Testgasmengsel 80 vol.ppm propaan in synthetische lucht
Bestanddelen
Propaan 80 vol.-ppm
Synthetische lucht rest
Verpakkingen: in aluminium flessen
Cilinder-/houdervolume 0,5 l 0,5 l
Inhoud (m3) 0,075 0,075
Vuldruk (bar) 150 150

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Testgas voor emissiemeting, gasvormig, samengeperst

Testgas voor emissiemeting

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Testgas voor emissiemeting
Bestanddelen
Koolmonoxide 3,5 vol.-%
Kooldioxide 14 vol.-%
Propaan 2000 vol.-ppm
Stikstof rest
Verpakkingen: in aluminium flessen
Cilinder-/houdervolume 1 l 1 l
Inhoud (m3) 0,012 0,012
Vuldruk (bar) 12 12

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , schadelijk bij inademing , kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind
Afsluiteraansluiting: 7/16"
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR