Contact

als grondstof voor de chemische industrie

Isobuteen 2.0, onder druk vloeibaar gemaakt

Isobuteen 2.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Isobuteen 2.0

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 12 l 27 l
Inhoud (kg) 6 13 6 11
Dampdruk (bar) 2,3 2,3 2,3 2,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

1-Buteen 2.0, onder druk vloeibaar gemaakt

1-Buteen 2.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding 1-Buteen 2.0

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 27 l
Inhoud (kg) 11
Dampdruk (bar) 2,1

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)