Contact

als component bij de chemische synthese

Stikstofmonoxide 2.0, gasvormig, samengeperst

Stikstofmonoxide 2.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Stikstofmonoxide 2.0

Nevenbestanddelen:

Stikstofdioxide + stikstof + distikstofmonoxide 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l
Inhoud (m3) 0,4
Vuldruk (bar) 40

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , brandversnellend , zeer giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)
 

Propaan 3.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Propaan 3.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding Propaan 3.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l 12 l 27 l
Inhoud (kg) 5 11 25 5 11
Dampdruk (bar) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Propaan 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Propaan 2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Propaan 2.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l 12 l 27 l 61 l 79 l
Inhoud (kg) 5 11 25 5 11 25 33
Dampdruk (bar) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)