Contact

als grondstof voor de chemische en farmaceutische industrie

Chloorwaterstof2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Chloorwaterstof2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Chloorwaterstof2.5

Nevenbestanddelen:

Vocht 50 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l
Inhoud (kg) 6 32,5 6
Dampdruk (bar) 38 38 38

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)
 

Ammoniak 5.0, onder druk vloeibaar gemaakt

Ammoniak 5.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Ammoniak 5.0

Nevenbestanddelen:

Vocht 10 gew.-ppm
Koolwaterstoffen 2 gew.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l 10 l
Inhoud (kg) 5 26,5 5 6
Dampdruk (bar) 7,3 7,3 7,3 7,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)
 

Ammoniak 3.8 W, onder druk vloeibaar gemaakt

Ammoniak 3.8 W

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,98 vol.-%
Aanduiding Ammoniak 3.8 W

Nevenbestanddelen:

Vocht 200 gew.-ppm
Koolwaterstoffen 10 gew.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 127 l 27 l 51 l 79 l 950 l 12 l 127 l 79 l
Inhoud (kg) 6 67 13,5 25 40 500 6 67 40
Dampdruk (bar) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)