Contact

brandgas en reducerend beschermingsgas voor de glasbewerking

als brandgas en reducerend beschermingsgas voor de glasbewerking

Waterstof 6.0, gasvormig, samengeperst

Waterstof 6.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 6.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 0,5 vol.-ppm
Stikstof 0,5 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Waterstof 5.0, gasvormig, samengeperst

Waterstof 5.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 5.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 2 vol.-ppm
Stikstof 5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9 8,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)