Contact

cryoconservering

voor cryoconservering

Secudur® N, vloeibaar, diepgekoeld

Secudur® N

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Secudur® N

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Kooldioxide 5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Zuurstof 3 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR