Contact

vlamfotometrie

bij de vlamfotometrie als brandstof gas

Acetyleen 2.6, gasvormig, in aceton opgelost

Acetyleen 2.6

gasvormig, in aceton opgelost
Zuiverheid: 99,6 vol.-%
Aanduiding Acetyleen 2.6

Nevenbestanddelen:

monofosfaan 10 vol.-ppm
Vocht 200 vol.-ppm
Zwavelwaterstof 10 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 40 l 50 l 10 l 40 l 50 l
Inhoud (kg) 1,6 6,3 10 1,6 6,3 10

Eigenschappen: explosief bij verwarmen met/zonder lucht , zie Veiligheids Informatie Blad , licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 (klem)beugelaansluiting
Schouderkleur: kastanjebruin (RAL 3009)
 

Propaan 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Propaan 2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Propaan 2.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l 12 l 27 l 61 l 79 l
Inhoud (kg) 5 11 25 5 11 25 33
Dampdruk (bar) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Propaan 3.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Propaan 3.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding Propaan 3.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l 12 l 27 l
Inhoud (kg) 5 11 25 5 11
Dampdruk (bar) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Waterstof 5.0, gasvormig, samengeperst

Waterstof 5.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 5.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 2 vol.-ppm
Stikstof 5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9 8,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Waterstof 6.0, gasvormig, samengeperst

Waterstof 6.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 6.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 0,5 vol.-ppm
Stikstof 0,5 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)