Contact

grondstof voor synthese in de organische chemie

als grondstof voor synthese in de organische chemie

Propeen 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Propeen 2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Propeen 2.5

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l 79 l 12 l 27 l 61 l
Inhoud Inhoud (kg) 5 11 25 33 5 11 25
Dampdruk Dampdruk (bar) 9 9 9 9 9 9 9

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)