Contact

katalysator

als katalysator, bijv. bij condensatiereacties

Chloorwaterstof2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Chloorwaterstof2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Chloorwaterstof2.5

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Vocht 50 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 10 l 50 l
Inhoud Inhoud (kg) 6 6 32,5
Dampdruk Dampdruk (bar) 38 38 38

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)