Contact

ORC-installaties

in ORC-installaties

R-245fa, onder druk vloeibaar gemaakt

R-245fa

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-245fa

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 12,3 l 61,0 l
Inhoud Inhoud (kg) 14 14 73
Dampdruk Dampdruk (bar) 2,22 1,2 1,2

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

R-227, onder druk vloeibaar gemaakt

R-227

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-227

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 14,3 l 14,3 l 61,0 l
Inhoud Inhoud (kg) 16 16 73
Dampdruk Dampdruk (bar) 4 3,9 3,9

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)