Contact

procesbegassing

voor de begassing bij gevoelige processen in de farmaceutische industrie

Secudur® C, onder druk vloeibaar gemaakt

Secudur® C

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,995 vol.-%
Aanduiding Secudur® C

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 2 vol.-ppm
Totaal zwavel 1 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Verpakkingen: gas in vloestoffase in stalen cilinders en bundels
Cilinder-/houdervolume 50 l 2 l 13,4 l 13,4 l 50 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud Inhoud (kg) 37,5 1,5 10 10 37,5 37,5 450
Dampdruk Dampdruk (bar) 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: geurloos , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)