Contact

Ammoniak 5.0, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Ammoniak 5.0

Nevenbestanddelen:

Vocht 10 gew.-ppm
Koolwaterstoffen 2 gew.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 10 l 50 l 50 l
Inhoud (kg) 5 5 26,5 26,5
Dampdruk (bar) 7,3 7,3 7,3 7,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: bijtend , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,722 1,058
1 kg 1,385 1,000 1,466
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,945 0,682 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Ammoniak 3.8 W en 5.0 ; in lagedrukcilinders: koudemiddel R-717

Fysische gegevens:

Molaire massa 17,03 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 239,74 (-33,4) k (°C)
Verdampingswarmte 1371,18 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 682 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,77 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,59
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 2,24 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0220 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 405,55 (132,4) k (°C)
Druk 114,8 bar
Dichtheid 235,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 195,4 (-77,8) k (°C)
Dampdruk 0,0607 bar
Smeltwarmte 331,6 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 924 (650,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 15,4-33,6 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 17177 kJ kg-3
vorige