Contact

Neon 4.0, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,99 vol.-%
Aanduiding Neon 4.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 5 vol.-ppm
Stikstof 20 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 2 l 10 l 50 l
Inhoud (kg) 0,32 1,6 8,2

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,842 0,698
1 kg 1,187 1,000 0,829
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 1,433 1,207 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, neon 4.0 ; in stalen cilinders: neon 4.0, 4.5 en 5.0

Fysische gegevens:

Molaire massa 20,18 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 27,1 (-246,1) k (°C)
Verdampingswarmte 88,7 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1207 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,90 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,69
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,03 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0048 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 44,4 (-228,8) k (°C)
Druk 27,56 bar
Dichtheid 484 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 24,6 (-248,6) k (°C)
Dampdruk 0,4330 bar
Smeltwarmte 16,7 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige