Contact

Isobutaan 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Isobutaan 2.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l
Inhoud (kg) 5 11 25
Dampdruk (bar) 2,6 2,6 2,6

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 2,500 4,209
1 kg 0,400 1,000 1,684
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,238 0,594 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, isobutaan 2.5 ; in lagedrukcilinders: isobutaan 2.5, 3.5 en isobutaan als koudemiddel (R-600a)

Fysische gegevens:

Molaire massa 58,12 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 261,45 (-11,7) k (°C)
Verdampingswarmte 366,8 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 593,4 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 2,65 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 2,01
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,67 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0152 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 408,13 (135,0) k (°C)
Druk 37,2 bar
Dichtheid 221 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 113,7 (-159,5) k (°C)
Dampdruk 5 x 10^-5 bar
Smeltwarmte 78,2 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 733 (459,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 1,5-9,4 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 133000 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige