Contact

Acetyleen 2.0, gasvormig, in aceton opgelost

gasvormig, in aceton opgelost
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Acetyleen 2.0
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 6 of 16 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 20 l 20 l 40 l 50 l 6 x 60 l 16 x 54 l
Inhoud (kg) 1,6 4 3,2 6,3 10 60 160

Eigenschappen: explosief bij verwarmen met/zonder lucht , licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 3 | (klem)beugelaansluiting
Schouderkleur: kastanjebruin (RAL 3009)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,099 1,780
1 kg 0,910 1,000 1,620
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,562 0,617 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; in stalen cilinders en bundels: acetyleen 2.0 en 2.6

vuldruk: Maximaal toelaatbare druk zoals in de cilinder is geslagen (afhankelijk van de vulling).
Maximale afname in l/h bij 1 bar, 15°C:
T10: kortstondig: 400, voortdurend/gelijkmatig: 200
T20: kortstondig: 650, voortdurend/gelijkmatig: 350
T40/48/50: kortstondig: 1.000, voortdurend/gelijkmatig: 500
Bdl 16x54: kortstondig: 13.000, voortdurend/gelijkmatig: 8.000
Bdl 6x60: kortstondig: 4.800, voortdurend/gelijkmatig: 3.000
Verschillend afsluiteraansluiting voor bundel DIN 477 / M 28 x 1,5 LH

Fysische gegevens:

Molaire massa 26,04 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur 189,35 (-83,8) k (°C)
Sublimatiewarmte 801,9 kJ kg-1
Dichtheid 729 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,17 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,91
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,69 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0215 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 308,33 (35,2) k (°C)
Druk 61,91 bar
Dichtheid 230,8 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 192,4 (-80,8) k (°C)
Dampdruk 1,282 bar
Smeltwarmte 99,5 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 578,15 (305,0) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 2,3-100 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 58473 kJ kg-3
vorige