Contact

Argon 5.5, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9995 vol.-%
Aanduiding Argon 5.5

Nevenbestanddelen:

Stikstof 1 vol.-ppm
Zuurstof 1 vol.-ppm
Vocht 1 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 2,1 10,7 128,4
Vuldruk (bar) 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: donkergroen (RAL 6001)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,668 1,197
1 kg 0,599 1,000 0,718
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,835 1,393 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, argon 5.0 ; in stationaire en transportabele tanks: argon vloeibaar 4.6, 4.8, 5.0, 6.0, Protadur® E 938 ; in stalen cilinders en bundels: argon 4.6, 4.8 Spectro, 5.0, 5.5, 6.0, Protadur® E 938,  Secudur® Ar ; in 300 bar cilinders: argon 4.6, 4.8 Spectro en 5.0

Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.

Fysische gegevens:

Molaire massa 39,95 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 87,29 (-185,9) k (°C)
Verdampingswarmte 160,81 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1392,8 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,78 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,38
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,52 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0160 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 150,86 (-122,3) k (°C)
Druk 48,98 bar
Dichtheid 537,7 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 83,8 (-189,4) k (°C)
Dampdruk 0,687 bar
Smeltwarmte 29,3 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige