Contact

Argon 5.5, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9995 vol.-%
Aanduiding Argon 5.5

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Stikstof 1 vol.-ppm
Zuurstof 1 vol.-ppm
Vocht 1 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud Inhoud Inhoud (m3) 2,1 10,7 128,4 2,1 10,7 128,4 2,1 10,7 128,4
Vuldruk Vuldruk Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: donkergroen (RAL 6001)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,668 1,197
1 kg 0,599 1,000 0,718
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,835 1,393 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, argon 5.0 ; in stationaire en transportabele tanks: argon vloeibaar 4.6, 4.8, 5.0, 6.0, Protadur® E 938 ; in stalen cilinders en bundels: argon 4.6, 4.8 Spectro, 5.0, 5.5, 6.0, Protadur® E 938,  Secudur® Ar ; in 300 bar cilinders: argon 4.6, 4.8 Spectro en 5.0

Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.
Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.
Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.

Fysische gegevens:

Molaire massa 39,95 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 87,29 (-185,9) k (°C)
Verdampingswarmte 160,81 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1392,8 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,78 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,38
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,52 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0160 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 150,86 (-122,3) k (°C)
Druk 48,98 bar
Dichtheid 537,7 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 83,8 (-189,4) k (°C)
Dampdruk 0,687 bar
Smeltwarmte 29,3 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige