Contact

Argon 6.0, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Argon 6.0

Nevenbestanddelen:

Stikstof + zuurstof 1 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,1 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l
Inhoud (m3) 2,2 10,9
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 3 | (W 24,32 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: donkergroen (RAL 6001)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,668 1,197
1 kg 0,599 1,000 0,718
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,835 1,393 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, argon 5.0 ; in stationaire en transportabele tanks: argon vloeibaar 4.6, 4.8, 5.0, 6.0, Protadur® E 938 ; in stalen cilinders en bundels: argon 4.6, 4.8 Spectro, 5.0, 6.0, Protadur® E 938,  Secudur® Ar ; in 300 bar cilinders: argon 4.6, 4.8 Spectro en 5.0

Fysische gegevens:

Molaire massa 39,95 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 87,29 (-185,9) k (°C)
Verdampingswarmte 160,81 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1392,8 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,78 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,38
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,52 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0160 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 150,86 (-122,3) k (°C)
Druk 48,98 bar
Dichtheid 537,7 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 83,8 (-189,4) k (°C)
Dampdruk 0,687 bar
Smeltwarmte 29,3 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige