Contact

Chloorwaterstof2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Chloorwaterstof2.5

Nevenbestanddelen:

Vocht 50 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l
Inhoud (kg) 6 32,5 6
Dampdruk (bar) 38 38 38

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,533 1,287
1 kg 0,652 1,000 0,840
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,777 1,191 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; optioneel met stijgbuis

Fysische gegevens:

Molaire massa 36,46 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 188,05 (-85,1) k (°C)
Verdampingswarmte 443,38 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1191 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,64 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,27
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,85 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0163 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 324,55 (51,4) k (°C)
Druk 82,58 bar
Dichtheid 420 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 158,9 (-114,3) k (°C)
Dampdruk 0,138 bar
Smeltwarmte 54,6 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige