Contact

Distikstofoxide 1.8, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 98 vol.-%
Aanduiding Distikstofoxide 1.8

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 2 vol.-ppm
Vocht 67 vol.-ppm
Kooldioxide 300 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 2 l 3 l 10 l 50 l 2 l 3 l 10 l 50 l 2 l 3 l 10 l 50 l
Inhoud Inhoud Inhoud (kg) 1,5 2,2 7,5 37,5 1,5 2,2 7,5 37,5 1,5 2,2 7,5 37,5
Dampdruk Dampdruk Dampdruk (bar) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , schadelijk voor de gezondheid
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 11 | (G 3/8)
Schouderkleur: blauw (RAL 5010)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,851 1,512
1 kg 0,540 1,000 0,817
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,661 1,224 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 distikstofmonoxide 4.5 ; Bij een cilinderinhoud tot 3 l is de ventielaansluiting ook als DIN 477 Nr. 12 | (G 3/4) met binnendraad verkrijgbaar ; in stationaire tanks: distikstofmonoxide voor medicinale doeleinden, Protadur® E 942 ; in stalen cilinders en bundels: distikstofmonoxide 1.8, 2.5, 5.0, voor medicinale doeleinden en Protadur® E 942

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,01 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 184,68 (-88,5) k (°C)
Verdampingswarmte 376,14 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1222,8 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,97 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,53
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,88 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0016 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 309,56 (36,4) k (°C)
Druk 72,45 bar
Dichtheid 452,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 182,3 (-90,9) k (°C)
Dampdruk 0,878 bar
Smeltwarmte 148,6 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige