Contact

Divox® He 100, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,996 vol.-%
Aanduiding Divox® He 100

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 30 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l
Inhoud (m3) 9,3
Vuldruk (bar) 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 3 | (W 24,32 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: bruin (RAL 8008)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,167 1,336
1 kg 5,988 1,000 8,001
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,748 0,125 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Divox® He 100 voldoet aan de eisen van de Eur. Ph. ten aanzien van de specificatie en de productieanalyse, en aan de eisen volgens de "Diving Gas Quality" NATO Grade A.

Fysische gegevens:

Molaire massa 4,00 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur -- k (°C)
Sublimatiewarmte -- kJ kg-1
Dichtheid -- kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,18 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,14
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 5,20 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,1482 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 5,2 (-268,0) k (°C)
Druk 2,28 bar
Dichtheid 69,6 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 2,177 (-271,0) k (°C)
Dampdruk 0,051 bar
Smeltwarmte 3,49 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Tripelpunt: bovenste Lambda-punt

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige