Contact

Ethaan 3.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding Ethaan 3.5

Nevenbestanddelen:

Stikstof + zuurstof 60 vol.-ppm
Vocht 10 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l
Inhoud (kg) 3 18 3
Dampdruk (bar) 33,8 33,8 33,8

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,269 2,315
1 kg 0,788 1,000 1,824
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,432 0,548 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, ethaan 2.5 ; in stalen cilinders en bundels: ethaan 2.0 en 3.5

Fysische gegevens:

Molaire massa 30,07 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 184,47 (-88,7) k (°C)
Verdampingswarmte 488,77 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 546,5 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,36 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,05
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,76 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0200 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 305,42 (32,3) k (°C)
Druk 48,84 bar
Dichtheid 205,6 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 89,3 (-183,9) k (°C)
Dampdruk 1,1 x 10^-6 bar
Smeltwarmte 95 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 788,15 (515,0) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 2,4-14,3 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 70293 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige