Contact

Etheen 2.5, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Etheen 2.5

Nevenbestanddelen:

Koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l
Inhoud (kg) 3,7 18,5
Vuldruk (bar) 106 106

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,179 2,072
1 kg 0,848 1,000 1,757
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,483 0,569 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, ethyleen 2.5 ; in stalen cilinders en bundels: ethyleen 2.5 en 3.5

Fysische gegevens:

Molaire massa 28,05 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur -- k (°C)
Sublimatiewarmte -- kJ kg-1
Dichtheid -- kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,26 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,98
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,54 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0188 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 282,65 (9,5) k (°C)
Druk 50,76 bar
Dichtheid 218 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 104 (-169,2) k (°C)
Dampdruk 0,0012 bar
Smeltwarmte 119,5 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 698 (424,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 2,4-32,6 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 63414 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige