Contact

Helium vloeibaar voor Dewar-vaten, vloeibaar, diepgekoeld

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid:
Aanduiding Helium vloeibaar voor Dewar-vaten
Verpakkingen: vacuumgeïsoleerde LHe transporttanks (Dewar)
Cilinder-/houdervolume 100 l 60 l
Inhoud (kg) 11,5 7

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,167 1,336
1 kg 5,988 1,000 8,001
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,748 0,125 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, helium 5.0 ; in trailer: helium 4.6 ; in stalen cilinders en bundels: helium 4.6, 5.0, 6.0, ECD, Protadur® E 939, ballongas, Secudur® He ; in 300 bar cilinders: helium 4.6, 5.0 en 6.0

Levering en service zonodig in overleg.
Bij grote hoeveelheden vloeibaar helium kan de helium in ISO-containers van 41.000 liter worden geleverd.

Fysische gegevens:

Molaire massa 4,00 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 4,22 (-268,9) k (°C)
Verdampingswarmte 20,42 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 125 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,18 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,14
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 5,20 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,1482 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 5,2 (-268,0) k (°C)
Druk 2,28 bar
Dichtheid 69,6 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 2,177 (-271,0) k (°C)
Dampdruk 0,051 bar
Smeltwarmte 3,49 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Tripelpunt: bovenste Lambda-punt

vorige