Contact

Helium 5.5, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9995 vol.-%
Aanduiding Helium 5.5

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Stikstof 2 vol.-ppm
Zuurstof 0,5 vol.-ppm
Vocht 2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,1 vol.-ppm
Waterstof 0,1 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud Inhoud Inhoud (m3) 1,8 9,1 109,2 1,8 9,1 109,2 1,8 9,1 109,2
Vuldruk Vuldruk Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: bruin (RAL 8008)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,167 1,336
1 kg 5,988 1,000 8,001
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,748 0,125 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, helium 5.0 ; Helium vloeibaar voor cryohouder ; in trailer: helium 4.6 ; in stalen cilinders en bundels: helium 4.6, 5.0, 5.5, 6.0, ECD, Protadur® E 939, ballongas, Secudur® He ; in 300 bar cilinders: helium 4.6, 5.0 en 6.0

Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.
Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.
Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.

Fysische gegevens:

Molaire massa 4,00 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 4,22 (-268,9) k (°C)
Verdampingswarmte 20,42 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 125 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,18 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,14
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 5,20 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,1482 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 5,2 (-268,0) k (°C)
Druk 2,28 bar
Dichtheid 69,6 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 2,177 (-271,0) k (°C)
Dampdruk 0,051 bar
Smeltwarmte 3,49 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Tripelpunt: bovenste Lambda-punt

Tripelpunt: bovenste Lambda-punt

Tripelpunt: bovenste Lambda-punt

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige