Contact

ISCEON® MO89, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding ISCEON® MO89
Bestanddelen
R-125 (Pentafluorethaan) 86 gew.-%
R-218 (Octafluorpropaan) 9 gew.-%
R-290 (Propaan) 5 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61,0 l 12,3 l 61,0 l
Inhoud (kg) 8 43 8 43
Dampdruk (bar) 13,4 13,4 13,012 13,012

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 113,92 g mol-1
Kookpunt 218,55 (-54,6) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 343,25 (70,1) k (°C)
Druk 36,5 bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 3805
vorige