Contact

Koolzuur, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
EN ISO 14175
Zuiverheid: 99,8 vol.-%
Aanduiding Koolzuur C1
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 8 l 13 l 33 l 40 l 50 l 8 l 13 l 33 l 40 l 50 l 8 l 13 l 33 l 40 l 50 l
Inhoud Inhoud Inhoud (kg) 6 10 25 30 37,5 6 10 25 30 37,5 6 10 25 30 37,5
Dampdruk Dampdruk Dampdruk (bar) 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,848 1,569
1 kg 0,541 1,000 0,849
1 l vloeibaar bij T tripelpunt; 5,2 bar 0,637 1,178 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, kooldioxide 4.5 ; in stationaire tanks: kooldioxide 3.0 vloeibaar, Protadur® E 290 vloeibaar, R-744 vloeibaar ; in stalen cilinders en bundels: kooldioxide volgens DIN EN ISO 14175, MR, 3.0, 4.5, 5.0, Protadur® E 290, R-744, Corpadur® C, Secudur® C ; optioneel met stijgbuis

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,01 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur 194,65 (-78,5) k (°C)
Sublimatiewarmte 571,08 kJ kg-1
Dichtheid 1562 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,98 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,53
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,83 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0157 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 304,21 (31,1) k (°C)
Druk 73,83 bar
Dichtheid 464 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 216,6 (-56,6) k (°C)
Dampdruk 5,185 bar
Smeltwarmte 196,7 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

zie productcatalogus "Hardware und Service". Let bij dompelbuis op vloeistofextractie. zie productcatalogus "Hardware und Service". Let bij dompelbuis op vloeistofextractie. zie productcatalogus "Hardware und Service". Let bij dompelbuis op vloeistofextractie.
vorige