Contact

Koolzuur, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
EN ISO 14175
Zuiverheid: 99,8 vol.-%
Aanduiding Koolzuur C1
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 8 l 13 l 33 l 40 l 50 l 8 l 13 l 40 l 50 l
Inhoud (kg) 6 10 25 30 37,5 6 10 30 37,5
Dampdruk (bar) 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,848 1,569
1 kg 0,541 1,000 0,849
1 l vloeibaar bij T tripelpunt; 5,2 bar 0,637 1,178 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, kooldioxide 4.5 ; in stationaire tanks: kooldioxide 3.0 vloeibaar, Protadur® E 290 vloeibaar, R-744 vloeibaar ; in stalen cilinders en bundels: kooldioxide volgens DIN EN ISO 14175, MR, 3.0, 4.5, 5.0, Protadur® E 290, R-744, Corpadur® C, Secudur® C ; optioneel met stijgbuis

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,01 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur 194,65 (-78,5) k (°C)
Sublimatiewarmte 571,08 kJ kg-1
Dichtheid 1562 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,98 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,53
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,83 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0157 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 304,21 (31,1) k (°C)
Druk 73,83 bar
Dichtheid 464 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 216,6 (-56,6) k (°C)
Dampdruk 5,185 bar
Smeltwarmte 196,7 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. zie productcatalogus "Hardware und Service". Let bij dompelbuis op vloeistofextractie.
vorige