Contact

Koolmonoxide 2.0, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Koolmonoxide 2.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof + stikstof + argon + waterstof 12000 vol.-ppm
Verpakkingen: in aluminium flessen
Cilinder-/houdervolume 40 l 10 l
Inhoud (m3) 6 1,5
Vuldruk (bar) 120 120

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: giftig , zie Veiligheids Informatie Blad , licht ontvlambaar , kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 4 | (W 1 links)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,171 1,484
1 kg 0,854 1,000 1,267
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,674 0,789 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 200 koolmonoxide 3.7 ; in aluminium flessen: koolmonoxide 2.0, 3.0, 3.7 en 4.7

Fysische gegevens:

Molaire massa 28,01 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 81,62 (-191,5) k (°C)
Verdampingswarmte 215,2 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 788,6 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,23 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,97
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,04 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0241 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 132,91 (-140,2) k (°C)
Druk 34,99 bar
Dichtheid 301,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 68,1 (-205,1) k (°C)
Dampdruk 0,1535 bar
Smeltwarmte 29,9 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 878 (604,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 10,9-76 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 12633 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige