Contact

R-407F, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-407F
Bestanddelen
R-32 (Difluormethaan) 30 gew.-%
R-125 (Pentafluorethaan) 30 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 40 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 12,3 l 61,0 l 61,0 l
Inhoud (kg) 10 10 54 54
Dampdruk (bar) 11,4 9,9 11,4 9,9

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 82,1 g mol-1
Kookpunt 227,05 (-46,1) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 355,75 (82,6) k (°C)
Druk 47,54 bar
Dichtheid 477,37 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1824
vorige