Contact

Krypton 5.0, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Krypton 5.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof + stikstof 4 ppm
Vocht 3 ppm
Xenon 5 ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 2 l 10 l 50 l
Inhoud (m3) 0,2 1 10
Nettogewicht (kg) 0,7 3,5 35

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 3,503 1,452
1 kg 0,285 1,000 0,415
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,689 2,412 1,000

Andere leveringsvormen:

Alumini® 12 en 200, krypton 4.0 ; op aanvraag ; in stalen cilinders: krypton 4.0 en 4.7

Fysische gegevens:

Molaire massa 83,80 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 119,8 (-153,4) k (°C)
Verdampingswarmte 107,81 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 2413 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 3,75 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 2,90
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,25 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0096 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 209,4 (-63,8) k (°C)
Druk 55,02 bar
Dichtheid 919 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 116 (-157,2) k (°C)
Dampdruk 0,731 bar
Smeltwarmte 19,5 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige