Contact

Methaan 2.5, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Methaan 2.5

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 100 vol.-ppm
Stikstof 600 vol.-ppm
Koolwaterstof + waterstof 3500 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud Inhoud Inhoud (m3) 2,6 13 156 2,6 13 156 2,6 13 156
Vuldruk Vuldruk Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,671 1,586
1 kg 1,490 1,000 2,364
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,631 0,423 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, methaan 4.5 ; in stalen cilinders en bundels: methaan 2.5, 3.5, 4.5 en 5.5

Fysische gegevens:

Molaire massa 16,04 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 111,63 (-161,5) k (°C)
Verdampingswarmte 510,2 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 422,6 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,72 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,55
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 2,24 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0328 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 190,53 (-82,6) k (°C)
Druk 45,96 bar
Dichtheid 162,8 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 90,7 (-182,5) k (°C)
Dampdruk 0,117 bar
Smeltwarmte 58,3 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 868 (594,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 4,4-17 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 39819 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige