Contact

Methaan 2.5, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Methaan 2.5

Nevenbestanddelen:

 Lucht + Kooldioxide + Koolwaterstoffen + Vocht 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 2,6 13 156
Vuldruk (bar) 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,671 1,586
1 kg 1,490 1,000 2,364
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,631 0,423 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, methaan 4.5 ; in stalen cilinders en bundels: methaan 2.5, 3.5, 4.5 en 5.5

Fysische gegevens:

Molaire massa 16,04 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 111,63 (-161,5) k (°C)
Verdampingswarmte 510,2 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 422,6 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,72 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,55
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 2,24 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0328 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 190,53 (-82,6) k (°C)
Druk 45,96 bar
Dichtheid 162,8 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 90,7 (-182,5) k (°C)
Dampdruk 0,117 bar
Smeltwarmte 58,3 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 868 (594,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 4,4-17 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 39819 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige