Contact

n-Butaan 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding n-Butaan 2.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 27 l 61 l 27 l 79 l
Inhoud (kg) 11 25 11 33
Dampdruk (bar) 1,8 1,8 1,8 1,8

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 2,522 4,196
1 kg 0,397 1,000 1,664
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,238 0,601 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, n-butaan 2.5 ; in lagedrukcilinders: n-butaan 2.5 en 3.5

Fysische gegevens:

Molaire massa 58,12 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 272,65 (-0,5) k (°C)
Verdampingswarmte 385,6 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 601,4 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 2,73 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 2,11
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,66 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0149 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 425,18 (152,0) k (°C)
Druk 37,96 bar
Dichtheid 228 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 134,9 (-138,3) k (°C)
Dampdruk 0,4 x 10^-6 bar
Smeltwarmte 80,2 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 638 (364,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 1,4-9,4 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 134061 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige