Contact

Opteon™ XP44 (R-452A), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding Opteon™ XP44 (R-452A)
Bestanddelen
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene) 30 gew.-%
R-125 (Pentafluorethaan) 59 gew.-%
R-32 (Difluormethaan) 11 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61,0 l 12,5 l 61,0 l
Inhoud (kg) 10 53 10 53
Dampdruk (bar) 11,51 11,51 11,51 11,51

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa
103,5
g mol-1
Kookpunt
226,15 (-47,0)
k (°C)
Kritische punt
Temperatuur
348,05 (74,9)
k (°C)
Druk
40
bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
A1
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
0
GWP₁₀₀-waarde
2140
vorige