Contact

Propaan 3.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding Propaan 3.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l
Inhoud (kg) 5 11 25
Dampdruk (bar) 7,4 7,4 7,4

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,880 3,215
1 kg 0,532 1,000 1,710
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,311 0,585 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, propaan 2.5 ; in vat: propaan 2.5 vloeibaar ; in lagedrukcilinders: propaan 2.5, 3.5, drijfgas /autogas voor motoraandrijvingen volgens DIN 51662 en DIN EN 589, propaan volgens DIN 51622 en R-290

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,10 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 231,11 (-42,0) k (°C)
Verdampingswarmte 426,01 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 582,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 2,00 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,55
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,57 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0210 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 369,82 (96,7) k (°C)
Druk 42,5 bar
Dichtheid 217,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 85,5 (-187,7) k (°C)
Dampdruk 3 x 10^-9 bar
Smeltwarmte 95,0 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 743 (469,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 1,7-10,8 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 101242 kJ kg-3
vorige