Contact

Propeen 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Propeen 2.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l
Inhoud (kg) 5 11 25
Dampdruk (bar) 9 9 9

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,785 2,908
1 kg 0,560 1,000 1,629
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,344 0,614 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, propeen 2.5 ; als koudemiddel R-1270 ; optioneel met stijgbuis

Fysische gegevens:

Molaire massa 42,08 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 225,43 (-47,7) k (°C)
Verdampingswarmte 437,94 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 613,9 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,91 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,48
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,55 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0156 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 364,75 (91,6) k (°C)
Druk 46,10 bar
Dichtheid 232,5 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 87,8 (-185,4) k (°C)
Dampdruk 4 x 10^-9 bar
Smeltwarmte 71,4 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 728 (454,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 1,8-11,2 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 93576 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige