Contact

Isobuteen 2.0, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Isobuteen 2.0

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 12 l 27 l 27 l
Inhoud (kg) 5 6 11 13
Dampdruk (bar) 2,3 2,3 2,3 2,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 2,415 3,858
1 kg 0,414 1,000 1,598
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,259 0,626 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, isobuteen 2.5

Fysische gegevens:

Molaire massa 56,10 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 266,03 (-7,1) k (°C)
Verdampingswarmte 400,68 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 626,2 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 2,6 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,95
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,59 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0153 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 417,85 (144,7) k (°C)
Druk 40,01 bar
Dichtheid 234 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 132,8 (-140,4) k (°C)
Dampdruk -- bar
Smeltwarmte 105,6 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 738 (464,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 1,6-10 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 125088 kJ kg-3

bij het smeltpunt

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige