Contact

Protadur® Etheen 4, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Protadur® Etheen 4
Bestanddelen
Stikstof 96 vol.-%
Ethyleen 4 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 9,9 118,9
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

De productie van Protadur® ethyleen 4 verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG; E 941 (stikstof) voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

Protadur® ethyleen 4 is een mengsel van E 941 (stikstof, symbool N₂) en ethyleen (symbool C₂H₄).

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht. Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige