Contact

Protadur® O70 C30, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Protadur® O70 C30
Bestanddelen
Zuurstof 70 vol.-%
Kooldioxide 30 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 12,9 155,6
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 9 | (G3/4)
Schouderkleur: lichtblauw (RAL 5012)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

Protadur® O C is een mengsel van E 948 (zuurstof, symbool O₂) en E 290 (kooldioxide, symbool CO₂).

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht.
vorige