Contact

Protadur® O70 C30, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Protadur® O70 C30
Bestanddelen Bestanddelen
Zuurstof 70 vol.-%
Kooldioxide 30 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud Inhoud (m3) 12,9 155,6 13,2 158,4
Vuldruk Vuldruk (bar) 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtblauw (RAL 5012)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.
De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

Protadur® O C is een mengsel van E 948 (zuurstof, symbool O₂) en E 290 (kooldioxide, symbool CO₂).

Protadur® O C is een mengsel van E 948 (zuurstof, symbool O₂) en E 290 (kooldioxide, symbool CO₂).

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht. Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht.
vorige