Contact

Protadur® O80 C20, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Protadur® O80 C20
Bestanddelen
Zuurstof 80 vol.-%
Kooldioxide 20 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l
Inhoud (m3) 12,4
Vuldruk (bar) 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtblauw (RAL 5012)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

Protadur® O C is een mengsel van E 948 (zuurstof, symbool O₂) en E 290 (kooldioxide, symbool CO₂).

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht. Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige