Contact

Testgas voor emissiemeting, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Testgas voor emissiemeting
Bestanddelen
Koolmonoxide 3,5 vol.-%
Kooldioxide 14 vol.-%
Propaan 2000 vol.-ppm
Stikstof rest
Verpakkingen: in aluminium flessen
Cilinder-/houdervolume 1 l 1 l
Inhoud (m3) 0,012 0,012
Vuldruk (bar) 12 12

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , schadelijk bij inademing , kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind
Afsluiteraansluiting: 7/16"
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Mengsel van koolmonoxide – chemisch symbool CO-, kooldioxide – chemisch symbool CO2 -, propaan – chemisch symbool C3H8 - , en stikstof – chemisch symbool N2  .

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige