Contact

Testgas voor emissiemeting, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Testgas voor emissiemeting
Bestanddelen Bestanddelen
Koolmonoxide 3,5 vol.-%
Kooldioxide 14 vol.-%
Propaan 2000 vol.-ppm
Stikstof rest
Verpakkingen: in aluminium flessen
Cilinder-/houdervolume 1 l 1 l
Inhoud Inhoud (m3) 0,012 0,012
Vuldruk Vuldruk (bar) 12 12

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , schadelijk bij inademing , kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind
Afsluiteraansluiting: 7/16"
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Mengsel van koolmonoxide – chemisch symbool CO-, kooldioxide – chemisch symbool CO2 -, propaan – chemisch symbool C3H8 - , en stikstof – chemisch symbool N2  .

Mengsel van koolmonoxide – chemisch symbool CO-, kooldioxide – chemisch symbool CO2 -, propaan – chemisch symbool C3H8 - , en stikstof – chemisch symbool N2  .

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Zie voor de fysische gegevens van de elementen de productinformatiebladen van de desbetreffende zuivere gassen.

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige