Contact

Solstice® ZE, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding Solstice® ZE

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61 l 12,3 l 61
Inhoud (kg) 12 61 12 61
Dampdruk (bar) 4,27 4,27 4,27 4,27

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa
114
g mol-1
Kooktemp
 254,15 (-19)
k (°C)
Kritische punt
Temperatuur
382,51 (109,36)
k (°C)
Druk
36,349
bar
Dichtheid
489,24
kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
0
GWP₁₀₀-waarde
7
vorige