Contact

R-1270, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-1270

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 27,2 l 79,0 l 27,2 l
Inhoud (kg) 5 11 33 11
Dampdruk (bar) 10,2 10,2 10,2 10,4

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Fysische gegevens:

Molaire massa 42,1 g mol-1
Kooktemp 225,15 (-48,0) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 364,75 (91,6) k (°C)
Druk 46,1 bar
Dichtheid 232,5 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A3
Praktische Grenswaarde 0,008 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) 0,047 kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1,8
vorige