Contact

R-134a  (AHRI Standaard), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-134a  (AHRI Standaard)

Nevenbestanddelen:

Eigenschappen:
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Fysische gegevens:

Molaire massa 102,0 g mol-1
Kooktemp 246,95 (-26,2) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 374,2 (101,05) k (°C)
Druk 40,59 bar
Dichtheid 512 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,25 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1430

Typische toepassingen:

vorige