Contact

Protadur® E 290 (Koolzuur ), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 290 (Koolzuur )

Nevenbestanddelen:

Koolmonoxide 10 vol.-ppm
Vocht 20 vol.-ppm
Olie 5 mg kg⁻¹
Zuurgraad komt overeen met (*)
Reducerende stoffen, fosfine, sulfiet komt overeen met (*)
Verpakkingen: In stalen en aluminium cilinders en bundeln met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 8 l 8 l 13,4 l 13,4 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (kg) 6 6 10 10 37,5 450
Dampdruk (bar) 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,848 1,569
1 kg 0,541 1,000 0,849
1 l vloeibaar bij T tripelpunt; 5,2 bar 0,637 1,178 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, kooldioxide 4.5 ; in stationaire tanks: kooldioxide 3.0 vloeibaar, Protadur® E 290 vloeibaar, R-744 vloeibaar ; in stalen cilinders en bundels: kooldioxide volgens DIN EN ISO 14175, MR, 3.0, 4.5, 5.0, Protadur® E 290, R-744, Corpadur® C, Secudur® C ; optioneel met stijgbuis (niet bij cilinders van 8 ltr.)

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012 en de EIGA-/ISBT-normen (in 2011).

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,01 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur 194,65 (-78,5) k (°C)
Sublimatiewarmte 571,08 kJ kg-1
Dichtheid 1562 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,98 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,53
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,83 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0157 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 304,21 (31,1) k (°C)
Druk 73,83 bar
Dichtheid 464 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 216,6 (-56,6) k (°C)
Dampdruk 5,185 bar
Smeltwarmte 196,7 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht.
vorige