Contact

R-23 (W) 100% geregenereerd, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-23 (W) 100% geregenereerd

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 10 gew.-ppm
Kokend residu 100 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 3,0 l 3,0 l 10 l 10,0 l 50,0 l 50,0 l
Inhoud (kg) 2,5 2,5 8 8 34,8 34,8
Dampdruk (bar) 41,8 41,6 41,8 41,6 41,6 41,6

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 70 g mol-1
Kooktemp 191,05 (-82,1) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 299,07 (25,92) k (°C)
Druk 48,36 bar
Dichtheid 626 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,68 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 14800
vorige