Contact

R-245fa, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-245fa

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61,0 l 12,3 l
Inhoud (kg) 14 73 14
Dampdruk (bar) 1,2 1,2 2,22

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 134 g mol-1
Kooktemp 288,05 (14,9) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 327,2 (54,05) k (°C)
Druk 36,4 bar
Dichtheid 517 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 B1
Praktische Grenswaarde 0,19 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1030
vorige